WAVE 揚帆型 & Signature 晶鑽型 新品介紹

 

                                      AVIVA 華貴型 新品介紹

 

                        

  76254                                 76244                                   76234

Dispenser Shower Basket White  Dispenser Shower Basket Chrome   Dispenser Shower Basket Satin Silver
華貴型雙孔給皂器/亮鉻籃框    華貴型雙孔給皂器/亮鉻籃框   華貴型雙孔給皂器/亮鉻籃框     
/主體白色                    /主體鍍鉻                   /主體沙丁鉻
 

                              
 

                                      

  歡 迎 來 電 訂 購 , 訂 購 專 線 (03)3705078 。

      

76235                        76245                        76255

華貴型雙孔給皂器/沙丁鉻      華貴型雙孔給皂器/鍍鉻          華貴型雙孔給皂器/雙連式背板

/雙連式背板                                /雙連式背板                                /白色

   

76335                         76345                        76355

華貴型三孔給皂器                      華貴型三孔給皂器                    華貴型三孔給皂器

/沙丁鉻/三連式背板                    /鍍鉻/三連式背板                      /三連式背板/白色